کالاها با برچسب 'قیمت ران مرغ'

ران مرغ با پوست 900 گرمی

این محصول از قسمت ران مرغ و از مرغ های تولید داخل کشور تهیه شده است.
11,700 تومان

ران مرغ با پوست

این محصول از قسمت ران مرغ و از مرغ های تولید داخل کشور تهیه شده است.
16,000 تومان

ران بدون پوست

این محصول از قسمت ران مرغ بدون پوست و با استخوان تهیه شده است.
19,500 تومان