کالاها با برچسب 'قیمت انواع کالباس'

کالباس خشک طلایی 70 درصد

کالباس خشک طلایی 70 درصد
42,800 تومان

کالباس پپرونی دودی پلی امید

کالباس پپرونی دودی پلی امید
46,000 تومان

کالباس پپرونی دودی ویژه

کالباس پپرونی دودی ویژه
50,000 تومان