کالاها با برچسب 'فروشگاه انلاین سوسیس و کالباس'

کالباس گوشت 55 درصد لیونر

این کالباس یک کالباس اصلتا کانادایی می باشد
26,000 تومان

کالباس مرغ 70 درصد

کالباس مرغ 70 درصد
38,500 تومان

کالباس پپرونی دودی پلی امید

کالباس پپرونی دودی پلی امید
46,000 تومان

کالباس پپرونی دودی ویژه

کالباس پپرونی دودی ویژه
50,000 تومان