کالاها با برچسب 'سرفیله ران'

3500042

سرفیله ران

این محصول از بخش فوقانی ران مرغ مرغوب و کشتار روز به صورت پاک شده و بدون پوست تهیه شده است.
28,800 تومان