کالاها با برچسب 'خرید آنلاین ران مرغ'

3500004

ران مرغ منجمد 900 گرمی

ران مرغ منجمد 900 گرمی
10,260 تومان
3400011

ران مرغ با پوست 900 گرمی

این محصول از قسمت ران مرغ و از مرغ های تولید داخل کشور تهیه شده است.
11,700 تومان
3400010

ران مرغ با پوست

این محصول از قسمت ران مرغ و از مرغ های تولید داخل کشور تهیه شده است.
19,500 تومان
3400004

ران بدون پوست

این محصول از قسمت ران مرغ بدون پوست و با استخوان تهیه شده است.
21,600 تومان
3500042

سرفیله ران

این محصول از بخش فوقانی ران مرغ مرغوب و کشتار روز به صورت پاک شده و بدون پوست تهیه شده است.
24,900 تومان