کالاها با برچسب 'سینه مرغ با تخفیف'

3500077

سینه مرغ با پوست ( پاک شده)

این محصول از سینه کامل و پاک شده مرغ کشتار روز تهیه می گردد .
17,500 تومان
3500071

سینه بدون پوست

این محصول از سینه کامل و پاک شده مرغ کشتار روز تهیه می گردد .
22,000 تومان
3600041

فیله مرغ

این محصول از عضله نواری شکل زیر سینه مرغ تهیه می گردد.
31,500 تومان