کالاها با برچسب 'قیمت مرغ'

360006000

قیمت گوشت عید

0 تومان
360000001

قیمت مرغ تنظیم بازاری

قیمت مرغ تنظیم بازاری
0 تومان
3700022

نرخ تورم گوشت

نرخ تورم گوشت از 90 درصد گذشت
0 تومان
3600097

مرغ پاک شده با پوست

این محصول مرغ مرغوب و کشتار روز کامل و پاک شده می باشد. قیمت محصول به صورت کیلویی محاسبه حواهد شد.
22,500 تومان
3600098

مرغ پاک شده بدون پوست

این محصول مرغ مرغوب و کشتار روز کامل و پاک شده می باشد. قیمت محصول به صورت کیلویی محاسبه خواهد شد.
24,400 تومان
3600091

مرغ 8 تکه

مرغ کامل کشتار روز که پس از پاک شدن به صورت 8 تکه خرد و بسته بندی شده است: این محصول شامل سینه کامل (با جناغ و بی جناغ با بازو) و ران کامل (ساق و کعب)، بال مرغ و گردن مرغ می باشد.
26,000 تومان
3500070

سینه استیکی(استیک بدون مواد)

این محصول از سینه کامل و پاک شده مرغ مرغوب و کشتار روز می باشد که به صورت استیکی برش داده شده است.
36,800 تومان