کالاها با برچسب 'فروشگاه انلاین سوسیس و کالباس'

2700003

کالباس کابانوسی-اسکین پک

کالباس کابانوسی در وزن 250 گرمی
0 تومان
3700044

کالباس گوشت 55 درصد لیونر

این کالباس یک کالباس اصلتا کانادایی می باشد
26,000 تومان
3700047

کالباس مرغ 70 درصد

کالباس مرغ 70 درصد
38,500 تومان
3700038

کالباس پپرونی دودی پلی امید

کالباس پپرونی دودی پلی امید
46,000 تومان
3700039

کالباس پپرونی دودی ویژه

کالباس پپرونی دودی ویژه
49,900 تومان