کالاها با برچسب 'فروشگاه عمده فروشی فیله مرغ'

3600041

فیله مرغ

این محصول از عضله نواری شکل زیر سینه مرغ تهیه می گردد.
34,500 تومان