کالاها با برچسب 'فروش اینترنتی فیله مرغ'

3600041

فیله مرغ

این محصول از عضله نواری شکل زیر سینه مرغ تهیه می گردد.
25,900 تومان