پیازداغ

3300054

پیاز داغ

پیاز خلالی ریز سرخ شده
18,000 تومان

پیازداغ

در این دسته از محصولات سایت می توانید پیاز داغ آماده را خریداری فرمایید 

این پیاز داغ ها از مواد مرغوب ساخته شده اند و در بسته بندی کاملا بهداشتی عرضه شده اند