دارافود

مجتمع تولید مواد پروتئینی دارفود

20190601

کنسرو ماهی در روغن گیاهی هانی

کنسرو ماهی تهیه شده با روغن گیاهی
15,000 تومان
3300017

استیک بوقلمون

استیک بوقلمون 250گرم
25,300 تومان
667005062302

گوشت دنده کبابی گوسفندی

دنده کبابی گوسفندی
99,000 تومان