ماکارانی و اسپاگتی

spa10004

نودل الیت قارچ 75 گرمی

نودل الیت قارچ 75 گرمی
3,000 تومان
spa10001

اسپاگتی مانا 1.4 میلیمتر-500 گرمی

اسپاگتی مانا 1.4 میلیمتر-500 گرمی
4,000 تومان
spa10003

ماکارانی تک 1.5 -500 گرمی

ماکارانی تک 1.5 -500 گرمی
4,000 تومان
spa10002

ماکارونی فرمی فسیلی زر‌ماکارون 500 گرمی

ماکارونی فرمی فسیلی زر‌ماکارون 500 گرمی
4,250 تومان
spa10003

ماکارونی فرمی شقایق زر‌ماکارون 500 گرمی

ماکارونی فرمی شقایق زر‌ماکارون 500 گرمی
4,250 تومان
spa10004

لازانیا تک ماکارون 300 گرمی

لازانیا تک ماکارون 300 گرمی
7,000 تومان