قارچ

3600046

قارچ (بسته کوچک)

کارشناسان صنایع غذایی و بهداشتی دارا با سختگیری و دقت زیاد ، با کیفیت ترین و مرغوب ترین قارچ را برای عرضه درفروشگاه انتخاب می نمایند.
4,480 تومان
3600048

قارچ اسلایس شده (بسته کوچک)

کارشناسان صنایع غذایی و بهداشتی دارا با سختگیری و دقت زیاد، با کیفیت ترین و مرغوب ترین قارچ را برای عرضه درفروشگاه انتخاب می نمایند.
5,480 تومان
3600047

قارچ اسلایس شده (بسته بزرگ)

کارشناسان صنایع غذایی و بهداشتی دارا با سختگیری و دقت زیاد، با کیفیت ترین و مرغوب ترین قارچ را برای عرضه درفروشگاه انتخاب می نمایند.
10,950 تومان
3600045

قارچ (بسته بزرگ)

کارشناسان صنایع غذایی و بهداشتی دارا با سختگیری و دقت زیاد ، با کیفیت ترین و مرغوب ترین قارچ را برای عرضه درفروشگاه انتخاب می نمایند.
11,500 تومان
3600050

قارچ کبابی

کارشناسان صنایع غذایی و بهداشتی دارا با سختگیری و دقت زیاد ، با کیفیت ترین و مرغوب ترین قارچ را برای عرضه درفروشگاه انتخاب می نمایند.
25,000 تومان
3600049

قارچ فله

کارشناسان صنایع غذایی و بهداشتی دارا با سختگیری و دقت زیاد ، با کیفیت ترین و مرغوب ترین قارچ را برای عرضه درفروشگاه انتخاب می نمایند.
25,000 تومان

قارچ

در این دسته از محصولات سایت می توانید قارچ های تازه و با کیفیت و تولید روز را پیدا کنید 

این قارچ ها به صورت کاملا بهداشتی بسته بندی شده اند و فاقد هر گونه گرد و خاک می باشد.

می توانید قارچ های دارا را در وزن های دلخواه خود انتخاب و سفارش دهید.