غذاهای آماده طبخ

3600096

مرغ بریانی

این محصول از مرغ تازه درسته و پاک شده با پوست تهیه شده که تمام سطح مرغ و داخل شکم آن با سس مخصوص زعفرانی دارا مرینیت و مزه دار شده است. برای طبخ این محصول کافیست فقط آن را به مدت 3 ساعت(اندازه مرغ متوسط) درون فر قرار داده و نوش جان کنید.
28,500 تومان
3300031

بال مکزیکی

این محصول از بال مرغ پاک شده با پوست تهیه شده که در سس مخصوص مکزیکی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد. طعم این محصول نسبتا تند و تیز می باشد.
29,000 تومان
3700063

کتف مکزیکی

این محصول از کتف مرغ پاک شده با پوست تهیه شده که در سس مخصوص مکزیکی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد. طعم این محصول نسبتا تند و تیز می باشد
29,000 تومان
3700073

کوردن بلو

این محصول از سینه مرغ تازه، پاک شده، برش خورده و رول شده همراه با ژامبون و پنیر داخل آن می باشد که با ادویه مخصوص و آرد سوخاری مرینیت شده و برای طبخ این محصول کافیست آن را با حرار ت ملایم سرخ نماید.
30,500 تومان
3600015

شنیتسل سینه مرغ (با آرد ذرت)

شنیسل غذایی با اصالت آلمانی و اتریشی می باشد. شنیتسل سینه مرغ دارا از سینه مرغ تازه و پاک شده بدون استخوان که با بیفتک کوبیده و در آرد، تخم مرغ و پودر سوخاری مرینیت شده، تهیه شده است. برای طبخ این محصول کافیست آن را با حرارت ملایم سرخ نمایید.
32,500 تومان
3600016

شنیتسل سینه مرغ (با آرد گندم)

شنیسل غذایی با اصالت آلمانی و اتریشی می باشد. شنیتسل سینه مرغ دارا از سینه مرغ تازه و پاک شده بدون استخوان که با بیفتک کوبیده و در آرد، تخم مرغ و آرد گندم مرینیت شده، تهیه شده است. برای طبخ این محصول کافیست آن را با حرارت ملایم سرخ نمایید.
32,500 تومان
3600009

شنیتسل ران مرغ (آرد ذرت)

شنیسل غذایی با اصالت آلمانی و اتریشی می باشد. شنیتسل ران دارا از ران مرغ تازه و پاک شده بدون استخوان که با بیفتک کوبیده و در آرد، تخم مرغ و پودر سوخاری ذرت مرینیت شده، تهیه شده است. برای طبخ این محصول کافیست آن را با حرارت ملایم سرخ نمایید.
32,500 تومان
3600010

شنیتسل ران مرغ (آرد گندم )

شنیسل غذایی با اصالت آلمانی و اتریشی می باشد. شنیتسل ران دارا از ران مرغ تازه و پاک شده بدون استخوان که با بیفتک کوبیده و در تخم مرغ و آرد گندم مرینیت شده، تهیه شده است. برای طبخ این محصول کافیست آن را با حرارت ملایم سرخ نمایید.
32,500 تومان