جوجه کباب ملل

3300031

بال مکزیکی

این محصول از بال مرغ پاک شده با پوست تهیه شده که در سس مخصوص مکزیکی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد. طعم این محصول نسبتا تند و تیز می باشد.
26,000 تومان
3700063

کتف مکزیکی

این محصول از کتف مرغ پاک شده با پوست تهیه شده که در سس مخصوص مکزیکی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد. طعم این محصول نسبتا تند و تیز می باشد
26,000 تومان
3700053

کباب ترش مرغ

جوجه کباب ترش دارا از ران و سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شد است که در سس مخصوص با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد.
37,800 تومان
3300074

جوجه کباب جنگلی

جوجه کباب جنگلی دارا با طعم ملس از سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شد است که در سس مخصوص با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا گریل کردن می باشد.
40,000 تومان
3300078

جوجه کباب سیر و کره

جوجه کباب سیر و کره دارا از ران و سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شده است که در سس مخصوص سیر و کره با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد.
40,000 تومان
3300080

جوجه کباب لبنانی

جوجه کباب لبنانی دارا از سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شد است که در سس مخصوص لبنانی با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد.
40,000 تومان
3300084

جوجه کباب مکزیکی

این محصول از سینه و ران تازه مرغ بدون پوست تهیه شده که در سس مخصوص مکزیکی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد. طعم این محصول نسبتا تند و تیز می باشد.
40,000 تومان
3300071

جوجه کباب آکروپلیس (یونانی)

جوجه کباب آکروپلیس دارا از سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شد است که در سس مخصوص یونانی با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا گریل کردن می باشد.
40,000 تومان
3300077

جوجه کباب سسکتون (کانادایی)

جوجه کباب سسکتون (کانادایی) دارا از سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شد است که در سس مخصوص کانادایی با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا گریل می باشد.
40,000 تومان
3300073

جوجه کباب ایتالیایی

جوجه کباب ایتالیایی دارا از سینه و ران مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شد است که در سس مخصوص ایتالیایی با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا گریل می باشد.
40,000 تومان
3300085

جوجه کباب هات چیلی

این جوجه کباب از مرغ تولید داخل تهیه شده است. و در تولید آن از سس مخصوص چیلی و پیاز استفاده شده است .
40,900 تومان
3300083

جوجه کباب ملل

جوجه ملل دارا از ران و سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شد است که در سس های مخصوص از قبیل ( تندوری، سیر و کره، لبنانی، هزار جزیره و مکزیکی ) با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد.
44,900 تومان

جوجه کباب ملل

در این دسته از محصولات می توانید انوع جوجه کباب های ملل های مختلف را مشاهده کنید . 

تفاوت این جوجه کباب ها در سس و ادویه استفاده شده در تولید آنهاست 

این جوجه کباب ها بدون مواد افزودنی ویا مواد نگهدارنده تهیه شده اند و تولید روز هستند .

کلیه ادویه ها و سس های به کار رفته در این جوجه کباب ها طبیعی می باشد.

این جوجه کباب ها با ادویه های مختلف مرینت شده اند و آماده طبخ هستند.

 

برای خرید جوجه کباب های مرینت شده و یا مشاهده مواد تشکیل دهنده هر یک از جوجه کباب های این دسته می توانید بر روی آن محصول کلیک کرده و توضیحات آن را مشاهده کنید.