جوجه کباب ملل

3300031

بال مکزیکی

این محصول از بال مرغ پاک شده با پوست تهیه شده که در سس مخصوص مکزیکی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد. طعم این محصول نسبتا تند و تیز می باشد.
21,000 تومان
3700063

کتف مکزیکی

این محصول از کتف مرغ پاک شده با پوست تهیه شده که در سس مخصوص مکزیکی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد. طعم این محصول نسبتا تند و تیز می باشد
21,000 تومان
3300078

جوجه کباب سیر و کره

جوجه کباب سیر و کره دارا از ران و سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شده است که در سس مخصوص سیر و کره با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد.
36,800 تومان 32,000 تومان
3300080

جوجه کباب لبنانی

جوجه کباب لبنانی دارا از سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شد است که در سس مخصوص لبنانی با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد.
36,800 تومان 32,000 تومان
3300084

جوجه کباب مکزیکی

این محصول از سینه و ران تازه مرغ بدون پوست تهیه شده که در سس مخصوص مکزیکی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد. طعم این محصول نسبتا تند و تیز می باشد.
36,800 تومان 32,000 تومان
3300077

جوجه کباب سسکتون (کانادایی)

جوجه کباب سسکتون (کانادایی) دارا از سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شد است که در سس مخصوص کانادایی با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا گریل می باشد.
36,800 تومان 32,000 تومان
3300086

جوجه کباب کاری

جوجه کباب کاری دارا از ران و سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شده است که در سس مخصوص کاری با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد.
36,800 تومان
3300083

جوجه کباب ملل

جوجه ملل دارا از ران و سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شد است که در سس های مخصوص از قبیل ( تندوری، سیر و کره، لبنانی، هزار جزیره و مکزیکی ) با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا سوخاری می باشد.
36,800 تومان
3300071

جوجه کباب آکروپلیس (یونانی)

جوجه کباب آکروپلیس دارا از سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شد است که در سس مخصوص یونانی با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا گریل کردن می باشد.
36,800 تومان
3300073

جوجه کباب ایتالیایی

جوجه کباب ایتالیایی دارا از سینه و ران مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شد است که در سس مخصوص ایتالیایی با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا گریل می باشد.
36,800 تومان
3300074

جوجه کباب جنگلی

جوجه کباب جنگلی دارا با طعم ملس از سینه مرغ تازه، پاک شده و خرد شده تهیه شد است که در سس مخصوص با ادویه های طبیعی دارا مرینیت شده و آماده طبخ به روش کباب کردن یا گریل کردن می باشد.
36,800 تومان
3300085

جوجه کباب هات چیلی

این جوجه کباب از مرغ تولید داخل تهیه شده است. و در تولید آن از سس مخصوص چیلی و پیاز استفاده شده است .
36,800 تومان

جوجه کباب ملل

در این دسته از محصولات می توانید انوع جوجه کباب های ملل های مختلف را مشاهده کنید . 

تفاوت این جوجه کباب ها در سس و ادویه استفاده شده در تولید آنهاست 

این جوجه کباب ها بدون مواد افزودنی ویا مواد نگهدارنده تهیه شده اند و تولید روز هستند .

کلیه ادویه ها و سس های به کار رفته در این جوجه کباب ها طبیعی می باشد.

این جوجه کباب ها با ادویه های مختلف مرینت شده اند و آماده طبخ هستند.

 

برای خرید جوجه کباب های مرینت شده و یا مشاهده مواد تشکیل دهنده هر یک از جوجه کباب های این دسته می توانید بر روی آن محصول کلیک کرده و توضیحات آن را مشاهده کنید.