تزیین برنج

تزیین برنج

تزیین برنج

در این پست می توانید تزیینات زیبای برنج را مشاهده کنید.

 

 

تزیین برنج قالبی

در تزیین این برنج از می توانید قالب کیک یا ژله استفاده کنید . در درست کردن این تزیین دقت کنید که موقع ریختن برنج در قالب باید خوب برنج را فشار داده تا سفت شود بعد برنج را از قالب خارج کنید.

 

 

مشاهده طزر تهیه رنگی خوراکی خانگی

 

 

 

 

نظر خود را بنویسید