تصویر سردست گوسفندی با دنده ( 3 تا 3 و نیم کیلوگرم)

سردست گوسفندی با دنده ( 3 تا 3 و نیم کیلوگرم)

104,000 تومان

سردست گوسفندی با دنده ( 3 تا 3 و نیم کیلوگرم)


(اختیاری)

سردست گوسفندی با دنده ( 3 تا 3 و نیم کیلوگرم)

کیفیت این محصول با محصولات گوسفندی یکی است و تنها تفاوت آن در پاک نشده بودن آن است 

وزن تقریبی این محصول بین 3 تا 3 ونیم کیلوگرم می باشد

 

 

  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند